Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Χριστιανισμός και Σοσιαλισμός (Β)

Αναφερθήκαμε στο προηγούμενο μήνυμα στον ρωσικό κομμουνισμό που αποτέλεσε μια μεταμόρφωση και μια διαστροφή της παλιάς ιδέας του ρωσικού μεσσιανισμού. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας του περικλείει θετικά και αρνητικά σημεία. Από τη μια η αναζήτηση μιας αιώνιας αλήθειας, η διάθεση για θυσία και η απουσία αστικού πνεύματος. Από την άλλη ο δεσποτισμός, ο απολυταρχισμός και η ασθενική συνείδηση για τα δικαιώματα του ανθρώπου.
Στη Δύση ο κομμουνισμός δεν πήρε τις ακραίες αυτές μορφές. Δεν εμφανίσθηκε και ούτε προσπάθησε να μετατραπεί σε θρησκεία. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις κατόρθωσε να αφυπνίσει τη χριστιανική συνείδηση και να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού χριστιανισμού. Αυτό δεν σημαίνει, φυσικά, να μετατραπεί ο χριστιανισμός σε κοινωνική θρησκεία αλλά να συσχετιστεί στενά η χριστιανική αλήθεια με τη ζωή.
Στην Ιταλία, οι χεγκελιανές απόψεις του Γκράμσι και του Τολιάτι δεν επέτρεψαν τη μετατροπή του μαρξισμού σε δόγμα. Το 1948, όταν ο πάπας Πίος ΙΒ είχε αφορίσει τους κομμουνιστές, η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτική ομάδας του ΚΚΙ ήταν φανατική καθολική. Στη Γαλλία το Κ.Κ. οργάνωσε στις 10-6-1976 ειδική συγκέντρωση για τους χριστιανούς στη Λυών με ομιλητή τον ίδιο τον Ζωρζ Μαρσαί! Στην Ισπανία, αρκετοί χριστιανοί και μαρξιστές βρέθηκαν μαζί στις εκκλησίες, στα μοναστήρια και στις φυλακές πολεμώντας το καθεστώς του Φράνκο! Σήμερα το Ισπανικό Κ.Κ. αρνείται την αθεΐα ως δογματικό θεμέλιο του μαρξισμού.

2 σχόλια:

Haris είπε...

Έτσι όπως τις παραλληλίζεις τις δυο "κοσμοθεωρίες", είναι σαν να λες ότι η μια αντίγραψε την άλλη κατά κάποιο τρόπο, ή έστω ότι η δεύτερη, στην θέση της Εκκλησίας, έβαλε το Κόμμα. Κάτι τέτοιο όμως δεν νομίζω πως ανταποκρίνεται στα πράματα. Εγώ πιστεύω πως το κοινό τους είναι κάτι πολύ βαθύτερο και απ αυτά που λες: η γενεσιουργός αιτία τους, είναι ακριβώς η ίδια. Και σ αυτό ακριβώς συνίσταται η "όμοια" πορεία τους.

Ασκαρδαμυκτί είπε...

Αυτό που λες είναι σωστό... συν το ότι ο χριστιανισμός ήθελε να είναι και λίγο ιδεολογία, και ο κομμονισμός να γίνει και λίγο θρησκεία!