Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Γνώσεσθε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς!

Η "αλήθεια που μας ελευθερώνει"
είναι εκείνη που δεν θέλουμε ν' ακούσουμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: