Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Ο μύθος του «Κρυφού Σχολειού» -Β’ (Υπάρχουν μαρτυρίες;)

Απ’ την περίοδο της Τουρκοκρατίας δεν σώζεται ούτε μία μαρτυρία για την ύπαρξη «κρυφών σχολειών»!
Την περίοδο αυτή στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως υπάγονται περισσότεροι από 15000 ναοί και μοναστήρια, σε πολλά απ’ τα οποία υποτίθεται πως λειτουργούσαν «κρυφά σχολειά».
Το γεγονός της ανυπαρξίας κάθε σύγχρονης μαρτυρίας, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό των υποτιθέμενα λειτουργούντων «κρυφών σχολειών», προκαλεί κατάπληξη.
Για ποιο λόγο να αποσιωπήθηκε ένα τόσο σημαντικό και διαδεδομένο φαινόμενο, όταν έχουν σωθεί ιστορικές μαρτυρίες για πολύ πιο ασήμαντα περιστατικά της Τουρκοκρατίας;
Οι υπόδουλοι Έλληνες είχαν κάθε λόγο να εξάρουν τη λειτουργία «κρυφών σχολειών», ως απόδειξη του δυναμισμού και της ζωτικότητας του γένους...
Επιπλέον, δεν σώζεται καμία σύγχρονη ιστορική μαρτυρία, γραπτή ή προφορική, που να αφορά την εκ μέρους των οθωμανικών αρχών απαγόρευση της λειτουργίας σχολείων για τους υπόδουλους Έλληνες, έστω και σε τοπικό επίπεδο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: