Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

Κατέστρεψε το Βυζάντιο τον ελληνικό πολιτισμό; (Α' Η νομοθεσία)

Στα τέλη του 8ου αιώνα, ο αυτοκράτορας Λέων ΣΤ' ο Σοφός έδωσε εντολή στους νομομαθείς να κωδικοποιήσουν την ισχύουσα νομοθεσία. Η συλλογή που προέκυψε, γνωστή ως "Βασιλικά", ίσχυσε ουσιαστικά μέχρι το 1453. Επιλέγω τα σπουδαιότερα άρθρα που αναφέρονται στην ελληνική θρησκεία και πολιτισμό:
1) Τα αντιχριστιανικά συγγράμματα των Ελλήνων φιλοσόφων (Πορφυρίου κλπ) να καίγονται στην πυρά.
2) Όσοι θυσιάζουν ζώα και επιχειρούν από τα σπλάχνα τους να προβλέψουν το μέλλον, να σταυρώνονται!
3) Να δημεύεται η περιουσία όσων προσκυνούν και προσεύχονται στα ελληνικά ιερά!
4) Ο ιδιοκτήτης που παραχωρεί το κτήμα του για τελετή της ελληνικής θρησκείας να χάνει το κτήμα του και ο ίδιος να βασανίζεται και να καταδικάζεται σε ισόβια καταναγκαστικά έργα σε μεταλλείο.
5) Όσοι εκχριστιανισθέντες επιστρέφουν στην ελληνική θρησκεία να θανατώνονται!
6) Η διάδοση και διαδασκαλία της ελληνικής θρησκείας τιμωρείται με εξορία και θάνατο!
7) Όσοι Έλληνες αρνούνται τον βαπτισμό των παιδιών τους, να δημεύεται η περιουσία τους και να στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα!
8) Να εξορίζονται οι συγγραφείς μαθηματικών έργων κι αυτά να καίγονται!

2 σχόλια:

Haris είπε...

Φίλε Ασκαρ, που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για αυτά που γράφεις; Υπάρχει κάποιο βιβλίο;

Ασκαρδαμυκτί είπε...

Δεν έχω υπ όψιν μου κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο. Αν όμως δω κάτι, θα σε ενημερώσω...