Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Ου φίλημα σοι δώσω καθάπερ ο Ιούδας...

Ακούμε αυτές τις μέρες τα τροπάρια για τον Ιούδα και το Ιουδαϊκό Συνέδριο, και νομίζουμε ότι μιλάνε για κάποιους άλλους.
Αλλά για μας χτυπά η καμπάνα...