Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Ο μύθος του «Κρυφού Σχολειού» - ΣΤ’

Οι Οθωμανοί δεν αντιτάχθηκαν στην πνευματική καλλιέργεια των υπόδουλων λαών.
Ως ένα σημείο, μπορεί και να την αντιμετώπιζαν θετικά, για τρεις λόγους:
α) Είχαν την ανάγκη μορφωμένων υπηκόων για να στελεχώσουν τον κρατικό μηχανισμό και τις διπλωματικές τους υπηρεσίες.
β) Το εμπόριο της αυτοκρατορίας τους ήταν στα χέρια των Ρωμιών και των Εβραίων, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν κάποια μόρφωση για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους.
γ) Πίστευαν πως η μόρφωση κάνει τους νέους μαλθακούς και απόλεμους, άρα δεν θα είχαν το φόβο των εξεγέρσεων.
Για να είμαστε ειλικρινείς, εκείνοι που πραγματικά αντιτάσσονταν στην ουσιαστική και βαθύτερη μόρφωση των Ελλήνων ήταν ο ανώτερος κλήρος, που διέβλεπε τον κίνδυνο διάδοσης των «άθεων γραμμάτων» και των ιδεών του ευρωπαϊκού διαφωτισμού που έθεταν σε κίνδυνο την εξουσία του...

Δεν υπάρχουν σχόλια: