Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Ο μύθος του «Κρυφού Σχολειού» - Ε’ («Φεγγαράκι μου λαμπρό»)

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας ήταν ευρύτατα διαδεδομένο το γνωστό ποιηματάκι «φεγγαράκι μου λαμπρό...».
Το ποίημα, όμως, αυτό τιτλοφορούνταν «το φεγγαράκι» κι όχι «το κρυφό σχολειό»!
Επιπλέον, δεν αναφέρεται σε κάποιο ή κάποια «κρυφά σχολειά», αλλά καταγράφει και διασώζει μια συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα:
α) σε όποια χωριά τα μοναστήρια όπου γινόταν η διδασκαλία ήταν μακριά, τα παιδιά έπρεπε να ξυπνήσουν αξεμέρωτα και να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις στην άγρια φύση, συνήθως κάτω από το φως του φεγγαριού.
β) συνήθως η διδασκαλία γινόταν αμέσως μετά τον όρθρο, οπότε, εκ των πραγμάτων, τα παιδιά θα έπρεπε να είναι πολύ νωρίς στις εκκλησιές και στα μοναστήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: