Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Δυο παρατηρήσεις για κάθε είδους "ζηλωτές", "αντιοικουμενιστές" κ.λπ.

Α) Όποιος στερείται της εσωτερικής του ειρήνης, χρειάζεται εξωτερικούς μπελάδες για να ξεγελάει τον εαυτό του και τη συνείδησή του! Το 666, π.χ., είναι μια ιδανική περίπτωση για αυταπάτες...
β) Αυτοί που φωνάζουν περισσότερο, συνήθως είναι αυτοί που αρνούνται και πρώτοι...